top of page

Mijn naam is Els De Rooze. Ik studeerde in 2009 af aan de Universiteit Gent na het volgen van de opleiding logopedische en audiologische wetenschappen, afstudeerrichting logopedie. Aansluitend volgde ik bij CIOOS een opleiding tot stottertherapeut.


Ervaring deed ik ondertussen op in verschillende zelfstandige groepspraktijken. In 2015 vond ik de tijd rijp om mijn eigen praktijk te starten in Bredene. Tot op heden combineer ik mijn praktijk met een deeltijdse job in het buitengewoon onderwijs waar ik als logopediste kinderen begeleid met taal- , articulatie- of leesproblemen. Hierdoor kon ik ook ervaring opdoen in het begeleiden van kinderen met ADHD of autisme.


Ik blijf me verder bijscholen door jaarlijks enkele studiedagen te volgen. Zo blijf ik op de hoogte van nieuwe inzichten over logopedische stoornissen of vernieuwende therapiemethodes.

Daarnaast hecht ik belang aan aantrekkelijk therapiemateriaal om de kinderen te blijven motiveren. Daarom sloot ik mij enkele jaren geleden aan bij de website “Logopedia”, een site voor en door logopedisten waar zelfgemaakt materiaal kan uitgewisseld worden.

Ik ben ook lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten om op de hoogte te blijven van nieuws uit het logopedisch werkveld.

Een op maat gerichte aanpak voor elk individu staat bij mij centraal. Ik hecht veel belang aan het welbevinden van de kinderen/volwassenen die therapie volgen. Pas wanneer iemand zich goed in zijn/haar vel voelt, kan resultaat geboekt worden in therapie.

Bij therapie bij kinderen streef ik naar een nauwe samenwerking met de omgeving. Daarom ben ik steeds bereid met leerkrachten, zorgcoördinatoren, ouders,… te overleggen. Ook bij volwassenen is het vaak noodzakelijk de familie bij de therapie te betrekken.

bottom of page