top of page

Welkom op de website van logopedie Els De Rooze.

Hier vind je onder meer informatie over de stoornissen die door een logopedist worden behandeld, de tarieven van logopedische behandelingen,...

Logopedie is een paramedisch beroep dat instaat voor de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen op vlak van spraak, taal, gehoor en stem.

Zowel (jonge) kinderen, adolescenten en volwassenen kunnen bij een logopedist terecht. Ook de omgeving wordt nauw betrokken bij de therapie. Er is geregeld overleg met ouders, school, CLB,…

bottom of page